Sunday, July 16, 2006

သင္ဤသို႔ စမ္းသပ္ဖူးပါသလား ?တကယ္ကို တည္ထြင္မႈစိတ္ကူးဥာဏ္ေကာင္းေသာ Japan မ်ားျဖစ္ပါသည္။

သင္ဤသို႔ စမ္းသပ္ဖူးပါသလား ? စမ္းသပ္မည္ဆိုလွ်င္ မိဘမ်ားမရွိေစရန္ ၾကိဳတင္သတိျပဳပါ။ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာတက် ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။ :)


1 comment:

Zaw Moe Aung said...

ငယ္တုန္းက ခဲတံဒါဇင္လိုက္ကို စြပ္တဲ့ စကၠဴဂ်ပ္ေလးေတြနဲ႕ အဲဒီလို ေဆာ့ကစားခဲ့တာကို သတိရမိတယ္....